Στρατηγική ΟΧΕ Δήμων Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης, Σικυωνίων και Νεμέας

Η εφαρμογή της ΟΧΕ των Δήμων Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης, Σικυωνίων και Νεμέας εντάσσεται στο Περιφερειακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος» 2021-2027.

Το όραμα της ΟΧΕ των Δήμων Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης, Σικυωνίων και Νεμέας στο πλαίσιο της περιόδου 2021-2027 διαμορφώνεται ως εξής:

«Ανάδειξη παραλιακού μετώπου του Κορινθιακού Κόλπου και ενδυνάμωση ορεινής και πεδινής ενδοχώρας σε ένα πλαίσιο προστασίας του φυσικού και πολιτιστικού αποθέματος και αξιοποίησης των συγκριτικών πλεονεκτημάτων και ευκαιριών για την τοπική κοινωνία και οικονομία».

Ως Στρατηγικοί Στόχοι (ΣΣ) της προτεινόμενης Στρατηγικής ΟΧΕ για την Περιοχή Παρέμβασης τίθενται οι κατωτέρω:

  • ΣΣ 1: Αναβάθμιση των υποδομών και οικιστικών λειτουργιών στη βάση της βιωσιμότητας, της ανθεκτικότητας και της ενσωμάτωσης έξυπνων και περιβαλλοντικά φιλικών προσεγγίσεων.
  • ΣΣ 2: Προστασία, ανάδειξη και ολοκληρωμένη διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος και του πολιτιστικού και τουριστικού κεφαλαίου.
  • ΣΣ 3: Στήριξη της τοπικής οικονομίας και της απασχόλησης στη βάση της πράσινης οικονομίας και της ψηφιακής μετάβασης.
  • ΣΣ 4: Στήριξη του ανθρώπινου δυναμικού και ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων κοινωνικών υπηρεσιών για την ενίσχυση της συμπεριληπτικότητας, της κοινωνικής ένταξης και συνοχής.