Ερωτηματολόγιο διαβούλευσης Στρατηγικής ΟΧΕ

  • Τρέχοντα Σελίδα 1
  • Σελίδα 2
  • Σελίδα 3
  • Σελίδα 4
  • Σελίδα 5
  • Ολοκλήρωση

Η παρούσα διαδικασία Διαβούλευσης αφορά στη συμβολή των πολιτών, δημόσιων και ιδιωτικών φορέων για την προετοιμασία της Στρατηγικής Ολοκληρωμένης Χωρικής Παρέμβασης (ΟΧΕ) των Δήμων Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης, Σικυωνίων και Νεμέας.

Η «Ολοκληρωμένη Χωρική Παρέμβαση» (ΟΧΕ) αποτελεί χρηματοδοτικό και προγραμματικό εργαλείο υλοποίησης συνεκτικών αναπτυξιακών σχεδίων στο πλαίσιο του Περιφερειακού Προγράμματος «Πελοπόννησος» 2021- 2027.

Η Περιοχή Παρέμβασης στην οποία θα υλοποιηθεί η Στρατηγική Ολοκληρωμένης Χωρικής Παρέμβασης (ΟΧΕ) αφορά στους Δήμους Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης, Σικυωνίων και Νεμέας που ανήκουν στην ΠΕ Κορινθίας.

Η διαβούλευση αποτελεί ένα κρίσιμο στάδιο για την εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων για τις ανάγκες, τα προβλήματα και τις προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει η περιοχή. Τα συμπεράσματα αυτά θα αξιοποιηθούν για τη χάραξη της καταλληλότερης Στρατηγικής για τους Δήμους Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης, Σικυωνίων και Νεμέας.

Με το παρόν ερωτηματολόγιο καλούνται κάτοικοι, φορείς, επιχειρήσεις, να καταθέσουν την συμβολή τους, σε μια σειρά από αναπτυξιακά ζητήματα, η οποία καθίσταται απαραίτητη και πολύτιμη για τη διαμόρφωση μιας ισχυρής εταιρικής σχέσης κατά το σχεδιασμό και την υλοποίηση της Στρατηγικής ΟΧΕ των Δήμων Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης, Σικυωνίων και Νεμέας.

Τονίζεται ότι η συμβολή στα ερωτήματα των συμμετεχόντων ΔΕΝ θα δημοσιοποιηθεί, θα αξιοποιηθεί ΜΟΝΟ για στατιστική επεξεργασία και την εξαγωγή συμπερασμάτων επί του συνόλου του δείγματος. Θα τηρηθούν όλοι οι όροι και οι αρχές εμπιστευτικότητας βάσει της σχετικής νομοθεσίας.

Η έρευνα δεν είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί χωρίς τη δική σας συμβολή. Σας παρακαλούμε να αφιερώσετε λίγο από το χρόνο σας στη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου.

Στοιχεία επικοινωνίας
1. Γνωρίζετε τι είναι η Στρατηγική Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (ΟΧΕ) των Δήμων Ξυλόκαστρου-Ευρωστίνης, Σικυωνίων και Νεμέας;